Home > HR Services > Training > Teach the teacher

Teach the teacher

Klassikale trainingen vormen momenteel nog altijd een zeer belangrijk onderdeel van het moderne opleidingslandschap. Omdat onze professionals elk binnen hun specialiteit over een jarenlange didactische ervaring beschikken, kunt u ook op iNative beroep doen om de kwaliteit van uw eigen trainers “te upgraden”.

Volgens een plan van aanpak wordt eerst afgelijnd welke vaardigheden dienen verbeterd te worden. Op basis van praktijkreĆ«ele situaties, stages,… wordt elke deelnemer gescreend. Tijdens of na elke sessie vind meteen een feedbackmoment plaats. Afhankelijk van de noodzaak, beschikbaarheid,… wordt de intensiteit van deze sessie(s) vastgelegd, opgevolgd en vind de nodige praktische terugkoppeling plaats.

Na verloop van het project ontvangt elke deelnemer een gepersonaliseerd feedbackrapport.