Home > HR Services

HR Services

Missie en visie

HR gaat over mensen, uw medewerkers, onze missie! Uw human capital nieuwe mogelijkheden leren ontdekken van moderne bureauticatoepassingen, uw medewerkers hiervoor nieuwsgierig en vooral leergierig maken, hen laten uitkijken naar volgende uitdagingen, hen ongedwongen motiveren om de aangereikte tools beter te gebruiken, hen vol zelfvertrouwen tot nieuwe inzichten brengen, uw medewerkers bezielen, ja hen misschien zelfs doordringen met onze target: Eenieder op een “native” manier, zonder overload, de juiste kennis en vaardigheden laten opnemen. Dat is waar we elke dag opnieuw voor gaan.

Dat dit alles niet zo maar een onbezonnen opsomming van dure woorden is, bewijzen onze referenties, onze nuchterheid, onze passie voor IT en onze durf om onszelf in vraag te – blijven – stellen.

De realiteit

Omdat we het niet alleen leuk maar ook rendabel en zeer gericht willen houden, biedt iNative verschillende opleidingsvormen en -methodieken aan. Een on line assessment of paper-based screening, een bedrijfstraining of een interactieve e-learning, een VIP-training of een groepsdemo… Het zijn allemaal mogelijkheden die onze ervaren professionals op een didactisch verantwoorde manier verzorgen, al dan niet met behulp van “proven technologies”.

Gezien iNative zich hierdoor constant op het kruispunt van IT en didactiek bevindt, sluiten ook maatopleidingen perfect aan bij ons aanbod. Company dedicated software kunnen we minutieus ontleden om hiervoor vervolgens een praktijkreƫele opleiding te organiseren.