Home > Referenties

Syntra-AB

16 oktober 2002 - Syntra-AB

Syntra-AB zal wellicht één van die organisaties zijn die de veelzijdigheid van iNative het best kan illustreren. In nauwe samenspraak met de verscheidene account managers en de andere teamleden werden over de jaren heen talloze opleidingsopdrachten uitgevoerd. Een beknopt overzichtje:

  • Word basis en vervolmaking
  • Excel 2000 basis
  • Excel op maat – draaitabellen
  • Excel financial modelling
  • Powerpoint basis en vervolmaking
  • Access basis en gevorderd
  • Project basis
  • Outlook op maat
  • Internet Explorer en Outlook Express
  • Uw webstek beter positioneren in Google

  Deze trainingen werden meermaals volgens de verschillende Office-versies georganiseerd. Dit zowel bedrijfsintern als -extern voor overwegend Nederlandstalige deelnemers. Een andere leuk initiatief waar iNative vele malen aan meewerkte, waren de “gesmaakte” MS Office morning Clubs. Naast dit opleidingsaanbod verzorgde iNative ook geruime tijd volgens duidelijk afgesproken SLA’s de PC-support en -delivery voor de campus Leuven. Tot op heden maakt Syntra-AB eveneens nog steeds gebruik van Filesafe. Via deze tool wordt content (veelal online cursusmateriaal) ter beschikking gesteld van de verschillende campussen van Syntra-AB.